ทดสอบความเร็วไปต่างประเทศ

รายชื่อประเทศด้านล่าง เป็นรายชื่อที่ทาง TOT IIG (International Internet Gateway) มี Link ตรงไปยังประเทศเหล่านี้ ท่านสามารถทำการ Test Speed ได้กับเวป www.speedtest.net ซึ่งเป็นเวปที่เป็นกลางในการทดสอบความเร็วอินเตอร์เนทได้ เนื่องจากการ Test Speed ไปยังประเทศหรือเมืองที่ TOT ไม่มี Link ตรงไปหา จะมีตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้องมากมาย อาธิเช่น ปริมาณ Traffic ที่โครงข่ายปลายทาง ซึ่งทำให้ผลที่ได้รับจะมีความคลาดเคลื่อนสูงกว่าความเป็นจริง

ASIA

USA

EUROPE